તમારી જોડે 2 હજારની નોટ હોય તો ખાલી આટલું કરો,બંદ થયેલ 2 હજારની નોટ તમને લાખોની કમાણી કરાવશે

તમારી જોડે 2 હજારની નોટ હોય તો ખાલી આટલું કરો,બંદ થયેલ 2 હજારની નોટ તમને લાખોની…

જો કોઈ 2000ની નોટ લેવાની ના પાડે તો RBIના નિયમો મુજબ જાણો કોને ફરિયાદ કરવી

જો કોઈ 2000ની નોટ લેવાની ના પાડે તો RBIના નિયમો જાણો ક્યાં ફરિયાદ કરવી રિઝર્વ બેંકે…

દેશની સૌથી મોટી બેંકે આપ્યો ઝટકો, SBI પાસેથી લોન લેવી થઈ ગઈ મોંઘી… ઝડપથી તપાસો EMI કેટલી વધી?

દેશની સૌથી મોટી બેંકે આપ્યો ઝટકો, SBI પાસેથી લોન લેવી થઈ ગઈ મોંઘી… ઝડપથી તપાસો EMI…