વર્ષના સૌથી લાંબા દિવસે (13 કલાક 28 મિન.) યોગ મુદ્રામાં શોભતા રેડ & વ્હાઇટ ઇન્સ્ટિ.ના વિદ્યાર્થીઓ

આજ રોજ રેડ & વ્હાઇટ મલ્ટિમડીયા એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટયુટના વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ યોગ મુદ્રાનું પ્રદર્શન કરી ‘આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ’ના 10માં પર્વની ઉજવણી કરી હતી. અહીં ખાસ બાબત છે કે આજે 21જૂન એટલે વર્ષના સૌથી લાંબા દિવસે (13 કલાક 28 મિનિટ્સ) દેશનું ધગધગતુ ભવિષ્ય એવા યુવા વિદ્યાર્થીઓએ દેશ માટે અને પોતાના સ્વાસ્થ્યની કેળવણી માટે આ પ્રસંગમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.

સંસ્થાની વિવિધ અમદાબાદ, વિદ્યાનગર , રાજકોટ, અમરેલી અને ભાવનગર જેટલી બ્રાન્ચના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ‘યોગ ફોર ટુડે & એવરીડે’ ની પ્રતિજ્ઞા સાથે શ્રીમદભગવદગીતામાં ઉલ્લેખિત પદ્માસન. સ્વસ્તિકાસન, યોગ્યાસન જેવા વિવિધ અન્ય આસનો કરવામાં આવ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *