જીસીએસ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત હોસ્પિટલની સફાઈ કરવામાં આવી

આજરોજ જીસીએસ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા 200 થી વધુ તબીબો તેમજ પેરામેડિકલ સ્ટાફ દ્વારા સ્વચ્છતા એ જ સેવા કે જે ગાંધી જયંતી ના શ્રદ્ધાંજલિ ના ભાગરૂપે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ સંપૂર્ણ અભિયાનમાં સ્વચ્છતા એ જ પ્રભુતા અને સ્વચ્છતા ત્યાં જ સ્વાસ્થ્ય ના અભિગમ સાથે સમાજમાં તબીબો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ દ્વારા સ્વચ્છતા નું મહત્વ વધે તે માટે જીસીએસ હોસ્પિટલના આસપાસના વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા કરી સમાજ જાગૃતતા નું કામ કરેલું હતું.

30 સપ્ટેમ્બરે આ અભીયાનનું લોન્ચિંગ સફાઇ કામદારો દ્વારા પોસ્ટર લોન્ચ કરી આરંભ કરાયો હતો. વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય ગુણવત્તાના મુખ્ય પરિમાણોમાંનું એક પેરામીટર આરોગ્ય સુવિધાઓની સ્વચ્છતા છે.

દર્દીના સંતોષના મુખ્ય સૂચકાંકોમાંનું એક આરોગ્ય સંભાળ સુવિધાઓમાં સ્વચ્છતા અંગેની તેણીની/તેની ધારણા સાથે સંબંધિત છે. આરોગ્ય સુવિધાઓની સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતાની જાળવણી એ માત્ર સૌંદર્ય શાસ્ત્ર અને દર્દીના સંતોષ સાથે સંબંધિત નથી, પરંતુ તે હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ઇન્ફેકશન (HAI) ની ઘટનાઓને પણ ઘટાડે છે.

હોસ્પિટલને સ્વચ્છ રાખવા માટે દર્દીઓ અને તેમના મુલાકાતીઓ સાથે હોસ્પિટલના તમામ કર્મચારીઓની સક્રિય ભાગીદારી જરૂરી છે. તે સ્પષ્ટ છે કે સ્વચ્છતા હી સેવા, 2023 અભિયાને લોકોમાં સ્વયંસેવકતા અને સમુદાયની ભાગીદારીની ભાવનાને પુનર્જીવિત કરી છે.

આનાથી સ્વચ્છતા પ્રત્યેક વ્યક્તિનું કામ બનાવવાના વાર્ષિક અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થયો છે.આ ઝુંબેશ દર્શાવે છે કે જ્યારે સમાજના પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિઓ, સમુદાયો અને સેવાકીય સંસ્થાઓ એકસાથે આવે છે અને ‘સ્વચ્છ ભારત’ મિશન જેવા મિશન તરફ કામ કરે છે ત્યારે નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *