યુપીમાં બે સાધુઓના હાથ-પગ બાંધીને માસ્ક પહેરેલા બદમાશોએ મંદિરમાં ₹60,000 લૂંટ્યા

યુપીમાં બે સાધુઓના હાથ-પગ બાંધીને માસ્ક પહેરેલા બદમાશોએ મંદિરમાં ₹60,000 લૂંટ્યા

અલીગઢ (ઉત્તર પ્રદેશ)માં કેટલાક માસ્ક પહેરેલા બદમાશો દ્વારા મંદિરમાંથી બે સાધુઓના હાથ-પગ બાંધીને ચોરી કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. એક સાધુએ જણાવ્યું કે દુષ્કર્મીઓ મંદિરમાંથી ઢોલક, બાજા અને ઘંટા લઈ ગયા અને બીજા સાધુ પાસેથી ₹60,000 પણ છીનવી લીધા. પોલીસે જણાવ્યું કે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *