આ વર્ષમાં થશે 8000 પોલીસકર્મીઓની ભરતી : હર્ષ સંઘવી

આ વર્ષમાં થશે 8000 પોલીસકર્મીઓની ભરતી : હર્ષ સંઘવી ગુજરાત વિધાનસભાનુ સત્ર ચાલીઓ રહયું છે ત્યારે…