સુરેન્દ્રનગરના સમઢીયાળામાં જમીન વિવાદમાં બે જુથો વચ્ચે અથડામણ,બે સગા ભાઈઓએ જીવ ખોયો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સમઢીયાળા ગામમાં રાત્રે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ લોહિયાળ બની હતી. આ અથડામણમાં બે સગાઈ…