1 મહિનામાં 22% વળતર, 3 કંપનીઓએ કમાણી કરી, શું તમારી પાસે કોઈ સ્ટોક છે?

1 મહિનામાં 22% વળતર, 3 કંપનીઓએ કમાણી કરી, શું તમારી પાસે કોઈ સ્ટોક છે? એવી 3…

અદાણી મામલે અમિત શાહનું નિવેદન ‘પુરાવા હોય તો કોર્ટમાં જાઓ’

અમિત શાહઃ ‘પુરાવા હોય તો કોર્ટમાં જાઓ’, શાહે અદાણી મામલા પર કહ્યું- વિપક્ષ માત્ર અવાજ ઉઠાવવો…