સીમા હૈદર વિષે યોગી આદિત્યનાથે આપ્યું મહત્વનુ નિવેદન,કહ્યું ‘બે દેશો વચ્ચે….’

– સીમા હૈદર પાકિસ્તાનથી 4 બાળકો લઈને ભારત આવી છે – ભારતમાં સચ્ચિન નામના યુવક સાથે…