બદલો હજુ બાકી છે! પુલવામા હુમલાના 19 ગુનેગાર, 8 માર્યા ગયા અને 7 જેલમાં, જાણો બાકીના આતંકી ક્યાં છે ફરાર?

બદલો હજુ બાકી છે! પુલવામા હુમલાના 19 ગુનેગાર, 8 માર્યા ગયા અને 7 જેલમાં, જાણો બાકીના…