અમદાવાદી બિઝનેસમેને 007 અને 009 નંબરપ્લેટ મેળવવા 40 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા

અમદાવાદના એક બિઝનેસમેન મિહિર દેસાઈને વાહનોનો અજીબ શોખ છે. એમની જોડે ઓડી Q5 અને ફોર્ચ્યુનર સિગ્મા…