ગોધરાના યુવાને ભગવાન શંકરનો વેશ કાઢી કર્યા લગ્ન…જાનમાં આવ્યા સાધુ અને અઘોરી

આને કહેવાય સાચો શિવજીનો ભક્ત ભગવાન શિવની જેમ કર્યા લગ્ન,જાનમાં આવ્યા સાધુ અને અઘોરી ગુજરાતના ગોધરામાં…