‘તારક મહેતા..’ શોના માઠા દિવસો,હવે રીટા રિપોર્ટરે લગાવ્યો મોટો આરોપ

TMKOC: ‘રીટા રિપોર્ટર’એ કહ્યું કે એક્ટર્સ પરેશાન થાય છે, કહ્યું- મને માખીની જેમ બહાર ફેંકી દેવામાં…

તારક મેહતાના સેટ પર કુતરા જેવો વ્યહવાર થતો હતો,નટુ કાકા સાથે પણ આવુજ કર્યું – વધુ એક કલાકારે માંડ્યો મોરચો

અસિત મોદી અમારી સાથે કૂતરાઓ જેવો વ્યહવાર કરે છે ‘, હવે ‘તારક મહેતા’ની ‘બાવરી’ મોનિકા ભદોરિયાએ…