જયરાજ નહીં, યોગરાજ છે આ ગુજરાતી…. એક અનોખા ગુજરાતીની કથા

આ લેખ પ્રખ્યાત કટાર લેખક અને પત્રકાર અંકિત દેસાઇ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે જયરાજ નહીં, યોગરાજ…

દક્ષિણ ગુજરાતની બોલીમાં કન્ટેન્ટ બનાવીને આ યુવાનો બોલીને જીવતી રાખે છે

પ્રખ્યાત લેખક અને પત્રકાર અંકિત દેસાઈની કલમે દક્ષિણ ગુજરાતની બોલી અને ડિજિટલ કન્ટેન્ટના સમન્વયને દર્શાવતો આ…