ઈ-ચલણના નહીં ભરો તો કેસ થશે આવું કહીને લાખો રૂપિયા પડાવ્યા,અમદાવાદ પોલીસે કરી ધરપકડ

ઈ-મેમો (E Memo) ભરવાની ડુપ્લિકેટ વેબસાઇટ બનાવનારો પકડાયો  શહેર પોલીસની અધિકૃત વેબસાઇટ જેવી જ નકલી વેબસાઇટ…