જો કોઈ 2000ની નોટ લેવાની ના પાડે તો RBIના નિયમો મુજબ જાણો કોને ફરિયાદ કરવી

જો કોઈ 2000ની નોટ લેવાની ના પાડે તો RBIના નિયમો જાણો ક્યાં ફરિયાદ કરવી રિઝર્વ બેંકે…