યોગી આદિત્યનાથને 24 કલાક માટે ફ્રાંસમાં મોકલો,યુરોપીયન ડોક્ટરનું ટ્વિટ થયું વાઇરલ

યોગી આદિત્યનાથને 24 કલાક માટે ફ્રાંસમાં મોકલો,યુરોપીયન ડોક્ટરનું ટ્વિટ થયું વાઇરલ પ્રોફેસર એન જોન કેમ નામના…