હવે પેસેંજર ટ્રેનમાં ધક્કા થશે બંધ : પેસેંજર ટ્રેનની જગ્યાએ આવી રહી છે વંદે મેટ્રો ટ્રેન

રેલવે બોર્ડનું લક્ષ્ય આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં વંદે મેટ્રો ટ્રેન ચલાવવાનું હતું. પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર દેશની પ્રથમ…