નેતાજી જીવતા હોત તો ભારતનું વિભાજન ના થાત : અજીત ડોભાલ

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે 17 જૂન શનિવારના રોજ દિલ્હીમાં નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ મેમોરિયલ ખાતે…