પતિએ પત્નીને ભણાવીને અધિકારી બનાવી પણ પત્નીએ અધિકારી બનતાં જ બીજું અફેર રાખી પતિ પર કર્યો કેસ

એસડીએમ બન્યા બાદ જ્યોતિ મૌર્યના પતિ સિવાય અન્ય કોઈ સાથે અફેર હોવાના સમાચાર આવ્યા હતા. હવે…