‘તારક મહેતા..’ શોના માઠા દિવસો,હવે રીટા રિપોર્ટરે લગાવ્યો મોટો આરોપ

TMKOC: ‘રીટા રિપોર્ટર’એ કહ્યું કે એક્ટર્સ પરેશાન થાય છે, કહ્યું- મને માખીની જેમ બહાર ફેંકી દેવામાં…