બદલો : કાશ્મીરી પંડિતની હત્યા કરનાર આતંકી ઠાર મરાયો

બદલો : કાશ્મીરી પંડિતની હત્યા કરનાર આતંકી ઠાર મરાયો જમ્મુ-કાશ્મીરના પુલવામામાં એક કાશ્મીરી પંડિતની હત્યામાં સંડોવાયેલા…