નરેન્દ્ર મોદીએ કમલા હેરિસને લઈને નિવેદન,જાણીને નવાઈ લાગશે

આજે વડાપ્રધાન મોદીએ યુએસ કોંગ્રેસને સંબોધન કર્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદીએ ભાષણ શરૂ કરતાની સાથે જ સમગ્ર…