ગૌતમ ગંભીર આને માને છે વિશ્વનો સૌથી ઘાતક બોલર,દિગ્ગજનું મોટું નિવેદન

ગૌતમ ગંભીર પોતાના બોલ્ડ નિવેદનો માટે જાણીતા છે.ગૌત્તમ ગંભીરને ભારત અને શ્રીલંકાની મેચ પહેલા સૌથી મહાન…