અદાણી મામલે અમિત શાહનું નિવેદન ‘પુરાવા હોય તો કોર્ટમાં જાઓ’

અમિત શાહઃ ‘પુરાવા હોય તો કોર્ટમાં જાઓ’, શાહે અદાણી મામલા પર કહ્યું- વિપક્ષ માત્ર અવાજ ઉઠાવવો…