આનંદો! ગુજરાત સરકારના ST વિભાગમાં બમ્પર ભરતી,હર્ષ સંઘવીએ કરી જાહેરાત

ગુજરાત રાજ્યમાં ST માટે ડ્રાઇવર, કંડક્ટર અથવા મિકેનિક બનવા માંગતા લોકો માટે સારા સમાચાર! ST વિભાગ…