હોળી પ્રગટાવતી વખતે આ એક વતું ચૂપચાપ નાખી દો,થશે અપાર ધનની પ્રાપ્તિ અને પનોતી થશે દૂર

હિન્દુ ધર્મમાં મુખ્ત્વ્યે ઉજવાતા તહેવારોમાંથી એક હોળીનો તહેવાર છે. હિન્દુ પંચાંગ પ્રમાણે ફાગણ મહિનાની પૂનમના દિવસે…