કોંગ્રેસનાં નેતાઓ પણ બાગેશ્વર બાબાના શરણમાં,કંકોતરીમાં દેખાયા નામ

બાબાના કાર્યક્રમમાં ભાજપ અને કોંગી નેતાઓ દેખાશે રાજકોટમાં બાગેશ્વરધામ સરકારનો દિવ્ય દરબાર યોજવાનો છે. આ બાબતને…