દાહોદ સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત તોડી નખાઈ મસ્જિદ, જાણો શું કહ્યું મસ્જિદ કમિટીએ?

ગુજરાતમાં સ્માર્ટ સિટીના નામે મસ્જિદ શા માટે તોડી પાડવામાં આવી? જાણો સમિતિએ શું કહ્યું? અધિકારીઓના જણાવ્યા…