અમદાવાદમા બાગેશ્વર બાબાને મોટો ઝટકો,પોલીસે પરમીશન આપવાની ના પાડતા થયો મોટો વિવાદ

 ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેમજ ગુજરાતભરમાં દિવ્ય દરબાર યોજવાના છે. બીજા દિવસે બાગેશ્વર ધામ…